Tray Sealer - Liniowe

Model
  • Tray Sealer PAC 2.0 LFTray Sealer PAC 2.0 LF
  • Tray Sealer liniowyTray Sealer liniowy

PAC 3.0 LF 
PAC 4.0 LF
PAC 6.0 LF

 
Wydajność taktów/min.

Model Zgrzewanie   Vacum    MAP
PAC 3.0 LF     6 - 16   3 - 14   3 - 10
PAC 4.0 LF     6 - 16   3 - 14   3 - 12
PAC 6.0 LF     6 - 16   3 - 14   3 - 12

 
Ilość rzędów

Model Ilość
rzędów
PAC 3.0 LF 3
PAC 4.0 LF 4
PAC 6.0 LF 6

 
Opis

Urządzenie typu TRAY SEALER to automat przeznaczony do zgrzewania produktów spożywczych w tackach, opakowań z tworzywa sztucznego w zmodyfikowanej atmosferze MAP, w zakładach małej, średniej lub dużej produkcji. Standardowe wyposażenie obejmuje pompę próżniową wraz z separatorem mechanicznym, praca na foto znak na folii zadrukowanej Urządzenia przygotowane pod standardowe formaty opakowań oraz możliwe indywidualnie dopasowane do rozmiarów niestandardowych.

Działanie podstawowe:

Operator układa opakowania z produktem na transporter wprowadzający w 3, 4 lub 6 rzędach, następnie system wprowadza w sposób automatyczny opakowania do strefy zgrzewania w której wykonywane są operacje:

  • Wytworzenie podciśnienia w opakowaniu ( VACUM)
  • Wtrysk mieszanki gazów obojętnych (MAP)
  • Zgrzanie opakowania z folią odwiniętą z rolki
  • Wycięcie folii na opakowaniu.

Po procesie zgrzewania opakowania w sposób automatyczny przekazywane są na transporter odbierający.

Dodatkowe funkcje:

  • Automatyczny podajnik pustych opakowań
  • Transporter taktujący podający opakowania z wydzieloną strefą ręcznego załadowania produktu
  • Dozowniki – objętościowe, wagowe, przepływowe
  • Automatyczny system nakładania dodatkowych przykrywek

 
Opcje

OPIS

FUNKCJE

STANDARD

OPCJA

WYDAJNOŚĆ

Typ urządzenia: PAC 3.0 LF do 6.0 LF

540 do 5 040

Opakowań na godzinę

 

RODZAJ URZĄDZENIA

Liniowe

 

ŚREDNICA OPAKOWAŃ

187 mm X 137 mm
227 mm x 178 mm

 
 

Pozostałe wymiary

 

GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA

Do 100 mm

 
  Od 100 mm do 130 mm  

MAKSYMALNA TEMPERATURA DOZOWANEGO PRODUKTU

90°C

 

UKŁAD STEROWANIA PLC

SIEMENS

 

UKŁAD NAPĘDOWY URZĄDZEŃ

Mechaniczny / servo napęd

 

SEKCJA PODAWANIA TACEK

Mechaniczny / servo napęd

 

POMPA VACUM

Elektryczna

 

SEPARATOR PRÓŹNI

Mechaniczny

 

DOZOWNIKI : ZAKRES DOZY

Przeddozownik

5 do 50 ml

 

Dozownik główny

100 do 500 ml

 

 

Zadozownik

5 do 50 ml

 

RODZAJ DOZOWNIKÓW

Objętościowy

 

 
 

Wagowy

 

 

Przepływowy

 

SYSTEM KONTROLI ZGRZEWU

optyczny

 

STACJA PODAWANIA GOTOWYCH PRZYKRYWEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Pneumatyczna z kontrolą położenia

 

SYSTEM SŁUŻĄCY DO NANOSZENIA DATY NA DNIE OPAKOWANIA

Transporter specjalny

 

 

MODEM TELEKOMUNIKACYJNY

Ethernet

 

AUTOMATYCZNY SYSTEM GRUPOWANIA GOTOWEGO PRODUKTU DO OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH

Serwo napęd

 

 
 

ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k.  44-321 Marklowice, ul. Jankowicka 19, Polska  tel./fax: +48 (32) 423 97 96 e-mail: kontakt@atmg.eu  NIP 647-256-71-19