Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Ochrona prywatności użytkowników ma dla ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k. kluczowe znaczenie. Niniejsza polityka wyjaśnia cel, zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www. Naszym celem jest zapewnienie ochrony prywatności i poufności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych i usług telekomunikacyjnych.
Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne standardy ochrony prywatności i poufności użytkowników serwisów www. Szczegółowe kwestie dotyczące Zasad Polityki Plików Cookies regulują odrębne dokumenty.

Administrator danych osobowych

ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Marklowicach, ul. Jankowicka 19, dalej zwany ATMG, informuje, że jest Administratorem danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem formularzy, adresów e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dostępnych poprzez serwis www, jaki i danych profilowych serwisu , którego ATMG jest właścicielem pod adresem: www.atmg.eu
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Dane osobowe zebrane i prezentowane na wymienionych serwisach www są traktowane przez ATMG ze szczególną starannością i w zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogami wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
ATMG zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Metody gromadzenia danych

ATMG w serwisie www, którego jest właścicielem rejestruje dane dotyczące nawiązanych sesji internetowych (w tym zapytania HTTP) oraz przechowuje informację o publicznym adresie IP użytkownika, użytej przeglądarce internetowej, dacie i czasie zapytania, wywołanym adresie URL oraz udzielonej odpowiedzi.
Poprzez wypełnienie i przesłanie danych za pośrednictwem dostępnych formularzy użytkownik serwisu www przekazuje do ATMG dane osobowe w zakresie wymaganym do realizacji celu określonego w formularzu. Okres przetwarzania w ten sposób pozyskanych danych jest zgodny z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.
Personalizacja serwisów www jak również dane statystyczne pobierane są metodą plików cookie.

Pliki Cookie (ciasteczka)

ATMG na swoich stronach internetowych korzysta z technologii plików cookie (ciasteczek). Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową i służą do wielu celów, w tym np. do personalizacji wyglądu serwisu www.

Zabezpieczenie danych

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu www, ATMG stosuje środki ochrony kryptograficznej do zabezpieczenia transmisji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem, którego właścicielem jest ATMG. Technologie te mają zapewnić ochronę danych przed dostępem do nich osób trzecich.
W przypadku kontaktu z użyciem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesyłane dane nie są zabezpieczone przed przechwyceniem oraz wglądem w ich treść przez osoby trzecie, z uwagi na transmisję danych przez Internet w postaci niezabezpieczonej wiadomości e-mail. Należy o tym pamiętać przed przekazywanie tym kanałem danych poufnych, w tym danych osobowych.

Cel i zakres użycia danych

Dane osobowe przekazane do ATMG za pośrednictwem formularzy lub adresu e-mail, o których mowa powyżej, przetwarzane są w celu komunikacji z użytkownikiem. Jeśli cel i zakres użycia przekazywanych danych jest szerszy niż opisany powyżej, użytkownik serwisu proszony będzie o wyrażenie odrębnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
Dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji przekazanych do ATMG służą ulepszeniu i personalizacji serwisu.
ATMG nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych. Przekazanie danych następuje wyłącznie w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa i służb, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Kontakt

W celu zadania pytań lub przekazania uwag odnośnie niniejszej Polityki uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może w przyszłości ulegać zmianom. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności zostanie stosownie oznaczona. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyszczególnione w serwisie.
Polityka Prywatności na charakter informacyjny. Podstawą do podejmowania przez ATMG działań i określania ich zakresu są udzielone przez użytkowników zgody i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, rozstrzygające znaczenie ma treść zgód.

 

ATM GROUP Sp. z o.o., Sp. k.  44-321 Marklowice, ul. Jankowicka 19, Polska  tel./fax: +48 (32) 423 97 96 e-mail: kontakt@atmg.eu  NIP 647-256-71-19